Sharma Skin Foundation - Pradip Nagar, Siliguri

Sharma Skin Foundation

Address: Meghnad Saha Sarani, Pradhan Nagar
Phone: +913532545875
0 Review
Clinic Details
location1 Doctors
location1 Department
location0 Services Offered
location Meghnad Saha Sarani, Pradhan Nagar, Siliguri, 734003
Location is Not Available
Doctor Directory
All (1) Dermatology (1)
Dr. M. K. Sharma, Dermatologist - Sharma Skin Foundation, siliguri
52
MSc, DNB, FAAD
Experience
25 yrs